Požární systémy - EPS

Slouží k ochraně majetku před zničením ohněm.

Díky požárnímu systému můžeme detekovat požár dřív než ostraha objektu nebo Vy sami.
Systémem při zahlášení požáru můžeme ovládat nejen sirény, ale i další návazné systémy jako je požární odvětrávání, otevření či zavření požárních dveří i garážových vrat, klapky vzduchotechniky, evakuační rozhlas atd.


Detektory požáru

Automatické detektory požáru


Detektory vyhlásí poplach a ústředna v denním režimu spustí čas T1 do které musí ostraha potvrdit, že vysílá  druhou osobu z ostrahy na kontrolu a spustí tím čas T2-který umožňuje kontrolu místa ostrahou zda je poplach planý nebo skutečný. Při planém poplachu se ústředna do konce času T2 musí resetovat, aby se nevyhlásil alarm požáru a nespustily se návaznosti. V opačném případě, že ostraha zjistí požár tak buď nechá doběhnout čas T2 nebo na ústředně spustí ihned požár, popřípadě vyrazí sklíčko na spustí tlačítkové okamžitý poplach. Nepotvrdí-li ostraha čas T1 tak se automaticky plný poplach i kdyby to byl jen planý.
Dále máme noční režim, kde je vyhlášený alarm požáru ihned bez časů T1 nebo T2.

Optickokouřové detektory - reagují na zakouření prostoru pomocí optická detekce, kde v čidle jsou dvě a                                                   více diod a při zakouření reaguje na sníženou viditelnost mezi nimi.                                                                   Při určitém procentuálním zakouření je vyhlášený požár. Tenhle typ čidel má                                                   pomalejší detekci oproti jiným, ale jsou nejpoužívanějším.

Teplotní a teplotně diferenciální detektor - reagují na velký nárůst teploty pomocí teplotního čidla                                                               podobného jako jsou v elektronických teploměrech.
                                                  Při rychlém nárůstu teploty čidlo vyhlásí požár. Nejčastěji se používají do                                                         kuchyní, kde by mohl dým z vaření u Optickokouřového detektoru vyhlásit                                                     požár.

Multisenzor s kombinací Optickokouřového a teplotního čidla - využívá dva uvedené typy čidel s tím že                                                    buď se vyhodnocují obě čidla a při vyhodnocení obou se vyhlásí požár, nebo                                                  se dá nastavit že přes den reaguje teplotní čidlo a přes noc optickokouřové                                                      čidlo.

Multisenzor a kombinací CO a teplotního detektoru - může fungovat jako jeden detektor a nebo se dá                                                        nastavit jako dva nezávislé detektory. CO detektor je výhodný v tom, že                                                          detekuje množství CO místnosti a tím je možné detekovat požár dřív než                                                          vznikne. Dobrým příkladem je když někdo usne s cigaretou a ta začne                                                                spalovat kyslík a není ještě kouř a ani plamen. Vhodné třeba do bytů a                                                            obytných místností, ale i kancelářských prostor s volnějším režimem.

Tlačítkové hlásiče

Tlačítkové hlásiče se spouští rozbitím skla a stisknutím tlačítka. Tento typ vždy vyhlašuje plný alarm a je počítáno, že jej spustí člověk jen když je skutečný požár, takže nejsou žádné časy T1 a T2.

Václav Knechtl
Elektro
Zabezpečovací systémy
Správa budov a datových sítí
KOČIČÍ PORADNA
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE
WEBHOSTING - WEBDESING
KOČIČÍ PORADNA