Zabezpečovací systémy

Slouží k ochraně majetku a osob před nezvanou návštěvou, zloději.

Používají se dva typy instalací.
První typ instalace je prováděn pomocí kabelů, které jsou vedeny ve zdi. Je lepší provádět přípravu v hrubé stavbě nebo při rekonstrukci, kdy se dělají nově omítky. Kabely jsou vedeny v drážce přímo nebo se dávají do husích krků, pro pozdější možnou výměnu z důvodu porušení kabelu neúmyslným poškozením (navrtáním, přeseknutím). Dále je možno kabely rozvést vkládacími lištami (lišty mohou kazit vzhled místnosti).

Druhý typ instalace je pomocí bezdrátových komponentů. Minimální použití kabelů. Nutnost výměny baterií v čidlech cca po 2 letech, omezené pokrytí cca 100m přímé viditelnosti s ústřednou nebo s příjmačem  bezdrátových komponentů.

Nabízené systémy

Systémy od firmy PARADOX

PARADOX ESPRIT E
Tahle řada je určena pro malé isntalace, nejlépe rodinných domů či chat. Umožnujě připojení až 16-ti čidel, ty jdou rozdělit do dvou podsystémů a pro ovládání lze použít 49 uživatelských kódů. Součástí ústředny je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO.


PARADOX DIGIPLEX EVO
Tahale řada je určena jak pro instalace do rodinných domů tak i pro středně velké instalace. Umožňuje připojení až 192 adresných čidel pomocí sběrnice BUS. Na tuhle sběrnici lze připojit i bezdrátová nadstavba pro příjem bezdrátových čidel a nebo pro ovládání ústředny klíčenkami, které jdou nadefinovat jak pro zapnutí a vypnustí systém, vyvolat tichý nebo hlasitý alarm (panika) tak i s nimi ovládat výstupy. Výstupy potom můžeme použít na ovládání třeba vjezdových vrat na dvůr a po té i garážových vrat. DIGIPLEX EVO umí i přístupový systém s kotrolou vstupu osob či hlasovou komunikaci s možností odposle při vyvolání alarmu.


Systém od firmy MICROTECH

GALAXY
Tahle řada je určena pro celou škálu zákazníků jak od malích instalící až po velké instalace, kde vyžadují co nejvišší úroveň zabezpečení. To se však odráží i do ceny systému. Umožňuje připojení až 504 drátových čidel a 32 klávesnic, které lze rozdělit až na 32 podsystémů. Systém umí i kontrolu vstupu pomocí čteček bezkontaktních karet.

Něco trochu o čidlech

Pohybové čidla PIR a PIR+MW

Pohybové čidla PIR detekují pohyb v místnosti pomocí infrpasivních paprsků. Čidla se instalují do rohu místnosti tak, aby pokrylo celou místnost. Čidlo má záběr 80 - 90°.Instalace se provádí do místa tak, aby se nedívalo na okno, nebylo nad topením a bylo mimo záclony. Při dodržení těhle zásad se eliminují plané poplachy.

Pohybové čidlo s mikrovlným detektorem PIR+MW detekují pohyb pomocí infrapasivních paprsků a mikrovlného signálu (radaru). Čidla se instalují do místnosti kde jsou výkyvy teplot jako jsou kotelny či garáže. Zbytek podobně jako u PIR, ale jen s tím rozdílem že mohou být u  zdroje tepla.

Pohybové čidla se vyrábí i v provedení PET s eliminací pohybu zvířat v objektu, aby když je zastřeženo nedocházelo zbytečně k poplachům od Vašich domácích miláčků. Čí stropní 360°, které se instalují do středu místnosti.


Audiodetektor rozbití skla

Audiodetektor rozbití skla se používá jako první možná detekce snahy se vloupat do objektu. Reaguje na hluk rozbitého skla a zároveň na tlakovou vlnu, která vznikne při rozbití skla. Čidlo je naladěno na určitou fregvenci hluku rozbitého skla, tak reaguje a vyvolá poplach.


Magnetické kontakty dveří, oken a vrat

Magnetický kontak reguje na otevření dveří, oken a nebo vrat. Provádí se ve více variantách pro dveře, okna a vrata. Pro okna a dveře se používají stejné čidla a jsou tříděné na čidla s povrchovou montáží polarizované a nepolarizované. U polarizvaných je nutné spráně dát polaritu Sever Jih magnetu u nepolarizovaných to tak není. Dále jsou vratové kontakty, které jsou, jak už znázvu vyznívá, určné pro vrata a jsou v kovovém krytu pro větší odolnost proti přejetí autem.


Požární detektory pro EZS

Požární detektory pro EZS jsou pouze jako doplňkové čidla a nenahrazují požární čidla jak tomu je u systému Elektronické požární signalizace, které jsou určeny pro tenhle účel byť komponenty jsou stejné a stejné kvality. Požírní čidla se třídí do tří skupin:
1) Opticko kouřové - reagují na kouř pomocí vysílací diody signálu a příjmací diody signálu. Snížením viditelnosti mezi jednotlivými diodama se vyhlašuje poplach. 
2) Teplotní detektory - tyhle detektory reagují na nárust teploty. Při velkém nárustu teploty čidlo vyhlásí alarm. Požívá se hlavně do kuchyní, kde by mohla u opticko kouřových čidel pára vyhlásit poplach.
3) Kombinované - jsou kombinací typu čidla 1 a 2


Čidla úniku plynu

Tyhle čidla vyhlašují poplach při úniku určitho plynu pro který je čidlo určeno (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, oxid uhelnatý )


Ochrana perimetru - ochrana obvodu

Tyhle čidla se instalují většinou do venkovních prostor okolo objektu. Na ploty se instalují speciální zvukovodné kabely, které při nesprávne instalaci či je-li u plotu keř či strom mohou vyhlašovat plané poplachy, které mohou vzniknout i hustým děštěm nebo sněžením , ale i silný vítr jej může vyvolat. Další jsou infra závory, kterým vadí hustá mlha, sněžení, nebo déšť jsou-li na hranici jejich možné vzdálenosti od sebe.SIGNALIZACE POPLACHU

Poplach signaluzeje jak pískající klávesnice u které lze tahle signalizace vypnou, tak i přídavnou vniřní nebo venkovní sirénou.
Vnitřní sirény se dělají stroboskopem a mohou být i zálohovné. Venkovní sirény jsou osazeny stroboskopem a jsou zálohované.

Dále můžeme připojit ústřednu k PCO- pultu centrální ochrany, kde si zvolíte typ hlídání.

Z dalších možných hlášení je pomocí telefonního volače, ke kterému je zapotřebí pevná telefonní linka.
GSM technologie nám umožnila využívat širší a rychlejší připojení ústředky. GSM brána může jak volat tak i posílat SMS a nebo obojí zároveň. Pomocí SMS můžeme přes GSM bránu systém ústředny aktivovat nebo deaktivovat. GSM bránou můžeme pomocí SMS i ovládat některé spotřebiče doma, jako zapnou topení, rozsvítit světla, prostě vše co je připojeno na elektrickou síť.


Václav Knechtl
Elektro
Zabezpečovací systémy
Správa budov a datových sítí
KOČIČÍ PORADNA
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE
WEBHOSTING - WEBDESING
KOČIČÍ PORADNA